SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
6
2
0
Công khai Kết luận Thanh tra 25 Tháng Mười Một 2022 1:55:00 CH

Thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Sở Tư pháp (niên độ năm 2020-2021)

Thông báo kết luận về thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tại Sở Tư pháp (niên độ năm 2020-2021)

 Đính kèm thông báo số 105/TB-TTTP-P4 ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)


Số lượt người xem: 689    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm