SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
6
4
8
Công khai Kết luận Thanh tra 18 Tháng Mười Một 2022 4:00:00 CH

Thông báo Kết luận Thanh tra về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố

 Đính kèm Thông báo số 104/TB-TTTP-P7 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Thanh tra Thành phố (chi tiết tại đây)


Số lượt người xem: 928    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm