SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
5
9
9
5
6
Công khai Kết luận Thanh tra 16 Tháng Mười Hai 2021 2:10:00 CH

Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn Quận 5


Số lượt người xem: 345    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm