SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
0
9
0
8
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười 2014 2:35:00 CH

(TTTP) Thông báo Về việc tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2014), 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2014).

 THÔNG BÁO

Về việc tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống

công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2014),

15    năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2014).

 

Thực hiện Công văn 124-CV/ĐU ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Thanh tra thành phố về tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2014), 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2014), Ban chấp hành Đoàn Thanh tra thành phố thông báo đến các chi đoàn về bổ sung các nội dung sinh hoạt trong tháng 10 như sau:

-   Tổ chức sinh hoạt Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài “Nhớ ngày 15 tháng 10” của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, gắn với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-   Qua sinh hoạt, liên hệ đánh giá về tình hình công tác dân vận theo Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Đảng ủy Thanh tra thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 35-CtrHD-/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chú ý đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém để kịp thời khắc phục và biểu dương, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác dân vận của chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

-   Tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận của chính quyền; chú trọng nhắc nhở cán bộ, công chức về tác phong, thái độ ứng xử với nhân dân trong thi hành công vụ theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là thông báo về tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2014), 15 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2014), Ban chấp hành Đoàn Thanh tra thành phố đề nghị bí thư các chi đoàn nghiêm túc thực hiện.

VĐQ Vinh


Số lượt người xem: 3659    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm