SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
1
5
7
9
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Hai 2013 9:45:00 SA

(TTTP) Báo cáo công tác tuần 52 của Thanh tra thành phố HCM

 

BÁO CÁO TUẦN SỐ 52/2013

(Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 27/12/2013)

­­­­­––––––––––––

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

            I. CÔNG TÁC THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

1. Công tác thanh tra:   

Trong tuần, Thanh tra thành phố công bố:

 - Quyết định thanh tra:

+ Thanh tra toàn diện hoạt động công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco).

+ Thanh tra làm rõ vụ việc để xảy ra thất thoát phim X quang tại Bệnh  viện Chấn thương chỉnh hình.

+ Thanh tra việc thực hiện các gói thầu phục vụ cho công tác an toàn giao thông thành phố của Ban An toàn giao thông thành phố.

- Kết luận thanh tra:

+ Thanh tra Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 1.

+ Thanh tra toàn diện quá trình giới thiệu, tiếp nhận và bố trí nhân sự từ Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về lực lượng thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng

Đang thực hiện 21 đoàn thanh tra, các đoàn thanh tra đảm bảo quy trình về tiến độ, nội dung thanh tra theo kế hoạch.      

            2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

2.1 Công tác tiếp công dân và xử lý đơn:

- Công tác tiếp dân:

+ Trong tuần tổ chức tiếp 23 lượt công dân, trong đó: lãnh đạo tiếp: 03 lượt công dân, cán bộ thường xuyên tiếp: 20 lượt công dân.

- Công tác tiếp nhận và xử lý đơn:  

+ Tổng số đơn phải xử lý 70 đơn, trong đó:

Số đơn tiếp nhận trong tuần là 41 đơn;

Số đơn tuần trước chuyển sang là 29 đơn.

+ Xử lý theo qui định: 16 đơn (trong đó có 14 đơn thuộc thẩm quyền).

+ Còn đang xử lý 54 đơn.

            2.2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tổng số hồ sơ phải tham mưu giải quyết là 217 (hồ sơ) đơn, gồm: 19 tố cáo, 135 khiếu nại, 07 thẩm tra, 56 đề xuất:

+ Trong tuần, nhận 19 (hồ sơ) đơn mới, gồm: 02 tố cáo, 12 khiếu nại, 01 thẩm tra, 04 đề xuất.

+ Tuần trước chuyển sang là 198 (hồ sơ) đơn, gồm: 17 tố cáo, 123 khiếu nại, 06 thẩm tra, 52 đề xuất.

- Đã giải quyết: 18 (hồ sơ) đơn, gồm: 14 khiếu nại, 04 đề xuất.

- Tổng số còn lại: 199 (hồ sơ) đơn chuyển sang tuần sau, gồm: 19 tố cáo, 121 khiếu nại, 07 thẩm tra, 52 đề xuất.

3. Công tác Pháp chế và phòng, chống tham nhũng:

- Phối hợp với POSCIS tổ chức tập huấn 03 quy trình: quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo, quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

4. Hoạt động Ban quản lý dự án Poscis:

- Tổ chức tập huấn “Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật” tại Đà Lạt.

            II. HOẠT ĐỘNG KHÁC:   

- Họp Ủy ban kiểm tra Thành ủy; công tác tại tỉnh Khánh Hòa; họp với sở-ngành về giải quyết khiếu nạI; làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vụ việc của bà Xí; đi khảo sát chuẩn bị thành lập đoàn thanh tra mới; đối thoại với công dân; làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về các khoản vay ngân sách; dự tập huấn tại Đà Lạt.

DT Hường


Số lượt người xem: 2754    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm