SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
0
9
5
0
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười 2013 2:10:00 CH

(TTTP) Công bố Quyết định thanh tra Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4999/UBND-CNN ngày 20 tháng 9 năm 2013 về Giao Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, lao động,…thực hiện nhiệm vụ chính trị của 4 công ty (Công ty TNHH MTV Công ty Công viên Cây xanh; Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thi; Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng Công cộng TP.Hồ Chí Minh), nếu phát hiện sai phạm thì có kết luận và kiến nghị xử lý nghiêm minh; Ngày 04/10/2013, Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Phó Chánh Thanh tra thành phố tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 271/QĐ-TTTP-P2 ngày 02/10/2013 của Chánh Thanh tra thành phố về tiến hành thanh tra toàn diện những nội dung nêu trên. Thời kỳ thanh tra là từ 01/01/2010 đến 30/6/2013, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra trên có liên quan đến nội dung thanh tra nếu xét thấy cần thiết vẫn tiến hành thanh tra để kết luận theo quy định pháp luật.

Đoàn thanh tra do Phạm Lâm Hồng Chuyên, Phó Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 (Phòng 2) làm Trưởng đoàn thanh tra với Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

PX Bảo


Số lượt người xem: 5988    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm