SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
4
1
0
Hoạt động ngành 30 Tháng Mười Một 2018 3:00:00 CH

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương

          Thực hiện Kế hoạch số 890/KH-CTDD1-TTĐN ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018;

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Thanh tra Thành phố Đà Nẵng - Cụm trưởng trưởng Cụm Thi đua số 1 năm 2018 và đại diện các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 1 (Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh - Cụm phó, Thanh tra Thành phố Hà Nội, Thanh tra Thành phố Hải Phòng, Thanh tra Thành phố Cần Thơ) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng.


(Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương)

Mở đầu buổi Hội nghị, đồng chí Trần Hà, Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương thông qua nội dung chương trình hội nghị; đồng chí Nguyễn Đức Cam, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương.


(Các đơn vị trong Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương thảo luận nội dung báo cáo tại hội nghị)

Các đơn vị trong Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương đã thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo báo cáo và trao đổi các vấn đề khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình để các đơn vị trong Cụm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp hay của đơn vị để các thành viên trong Cụm học hỏi, tiếp thu.


 Tại buổi Hội nghị, đồng chí Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã phát biểu chỉ đạo, ghi nhận sự đóng góp rất lớn của Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương, qua báo cáo cho thấy Thanh tra 5 thành phố đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan thanh tra tiếp tục đổi mới tư duy trong chỉ đạo điều hành để nâng cao quy tắc ứng xử của người cán bộ thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nhận thức hơn nữa tầm quan trọng của công tác thanh tra để có những kiến nghị, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra theo hướng thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao vị thế và uy tín của ngành thanh tra.

Đồng chí Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo đối với Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2018.

Về công tác bình xét thi đua năm 2018, sau khi thảo luận các điều kiện, tiêu chuẩn bình xét thi đua năm 2018, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua 1 tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau:

Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ: Thanh tra Thành phố Đà Nẵng (05/05 phiếu).

Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ: Thanh tra Thành phố Hà Nội (05/05 phiếu).

Về việc bình chọn Cụm trưởng, Cụm phó năm 2019, các đơn vị trong Cụm thống nhất bầu chọn Cụm trưởng là Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm phó là Thanh tra Thành phố Hải phòng.

Lê Thị Thắm


Số lượt người xem: 1583    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm