SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
3
6
9
Hoạt động ngành 27 Tháng Tám 2018 10:55:00 SA

(TTTP) Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII

 

Thực hiện Kế hạch số 177-KH/ĐU ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Đảng bộ Thanh tra Thành phố về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Nhằm kịp thời nâng cao nhận thức, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thực hiện đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Thanh tra Thành phố, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Thành phố trên tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả gắn với việc thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy.

Báo cáo viên tại Hội nghị: đồng chí Nguyễn Long Tuyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố.

ồng chí Nguyễn Long Tuyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Thành phố

báo cáo tại Hội nghị)

                                                                                                            Lê Thị Thắm


Số lượt người xem: 852    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm