SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
2
8
5
Hoạt động ngành 01 Tháng Sáu 2018 4:30:00 CH

(TTTP) Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-CTDD1-TTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018;

           Ngày 01 tháng 6 năm 2018, Thanh tra Thành phố Đà Nẵng - Cụm trưởng trưởng Cụm Thi đua số 1 năm 2018 và đại diện các đơn vị thành viên Cụm Thi đua số 1 (Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh - Cụm phó, Thanh tra Thành phố Hà Nội, Thanh tra Thành phố Hải Phòng, Thanh tra Thành phố Cần Thơ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Vũ Huy Tác, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra Khu vực III (Cục III).

(Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương)

         Mở đầu buổi Hội nghị, đồng chí Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương thông qua nội dung chương trình hội nghị; đồng chí Nguyễn Đức Cam, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương.

(Đồng chí Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương thông qua nội dung chương trình hội nghị)

(Đồng chí Nguyễn Đức Cam, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua)

        Các đơn vị trong Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương đã thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung dự thảo báo cáo và trao đổi các vấn đề khó khăn, vướng mắc của đơn vị mình để các đơn vị trong Cụm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp hay của đơn vị để các thành viên trong Cụm học hỏi, tiếp thu.

(Đồng chí Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị)

         Tại buổi Hội nghị, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu chỉ đạo, ghi nhận sự đóng góp rất lớn của Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương, qua báo cáo cho thấy Thanh tra 5 thành phố đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan thanh tra tiếp tục đổi mới tư duy trong chỉ đạo điều hành để nâng cao quy tắc ứng xử của người cán bộ thanh tra trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nhận thức hơn nữa tầm quan trọng của công tác thanh tra để có những kiến nghị, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra theo hướng thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao vị thế và uy tín của ngành thanh tra.

 

(Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

         Tại buổi hội nghị, đồng chí Vũ Huy Tác, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra Khu vực III (Cục III) đã phát biểu chỉ đạo, đồng chí cũng đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng hơn nữa trong công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, công chức. Đồng chí cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương để báo cáo, đề xuất với Thanh tra Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực thực thi công vụ của ngành thanh tra.

 

(Đồng chí Vũ Huy Tác, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra Khu vực III (Cục III) đã phát biểu tại hội nghị)

          Đồng chí Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra Thành phố Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra 5 thành phố trực thuộc trung ương tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo đối với Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 .

 


Số lượt người xem: 1300    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm