SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
2
3
6
Hoạt động ngành 02 Tháng Giêng 2018 1:35:00 CH

(TTTP) Hội nghị Tổng khối Thi đua 1

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 1 và đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 1 (Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 tại Nhà khách Hương Sen, Quận 1.

Mở đầu buổi Hội nghị đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông qua báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2017 của Khối Thi đua 1. Sau đó đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 1 phát biểu ý kiến đóng góp cho hoạt động chung của Khối.

(Hội nghị tổng kết năm 2017 của Khối Thi đua 1)

Đồng chí Ngô Hoàng Các, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị, đồng chí đã ghi nhận những thành tích đóng góp của Khối Thi đua 1 vào sự phát triển chung của thành phố, đồng thời cũng thông tin đến các đơn vị trong Khối một số nội dung định hướng cho hoạt động của Khối trong thời gian tới.

(Đồng chí Ngô Hoàng Các, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị)

Sau đó, đồng chí Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 1 phát biểu tiếp thu ý kiến của các đơn vị trong Khối.

Về công tác bình xét thi đua năm 2017, sau khi thảo luận các điều kiện, tiêu chuẩn bình xét thi đua năm 2017, các đơn vị thuộc Khối Thi đua 1 tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau:

Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đạt 6/6 phiếu.

Cờ Thi đua của Chính phủ: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đạt 6/6 phiếu.

Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố: Tất cả các đơn vị trong Khối thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 05 đơn vị còn lại của Khối Thi đua 1 (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Ban Dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố).

Về việc bình chọn Khối trưởng, Khối phó năm 2018, các đơn vị trong Khối thống nhất bầu chọn Khối trưởng là Sở Nội vụ, Khối phó là Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố.

(Đồng chí Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 1 phát biểu tại Hội nghị)

 

 


Số lượt người xem: 1473    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm