SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
2
0
9
1
8
Hoạt động ngành 29 Tháng Mười Hai 2017 9:35:00 SA

(TTTP) Hội nghị Tổng kết Khối Thi đua 5 (Văn phòng)

 

  Thực hiện Công văn số 14991/VP-TH ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về chuẩn bị tổng kết công tác văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2017; Kế hoạch số 01/KH-KTĐ5 ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Khối Thi đua 5 về công tác thi đua năm 2017.

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, Văn phòng  Thanh tra Thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 5 và đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 5 (Phòng Tham mưu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố, Phòng Tham mưu Công an Thành phố, Văn phòng Bộ Tư lệnh Thành phố, Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Văn phòng Sở Tư pháp Thành phố, Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Văn phòng Tòa án nhân dân Thành phố, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự Thành phố) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017  tại Phòng Họp Giao ban, Thanh tra Thành phố. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra Thành phố và đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các đơn vị thành viên Khối Thi đua 5.

 

 

(các đơn vị tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Khối Thi đua 5)

Mở đầu buổi Hội nghị đồng chí Lê Hoàng Xuân Lan, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 5 thông qua nội dung chương trình hội nghị và Dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017 của Khối Thi đua 5.

 

 

(Đ/c Lê Hoàng Xuân Lan, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố

 thông qua dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017)


Trong năm 2017, các đơn vị Khối Thi đua 5 đã chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, công tác lớn trong năm theo tính chất, nhiệm vụ của từng ngành và theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn chủ động theo dõi, cập nhật, bổ sung nhiệm vụ phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố. Nội dung các báo cáo được trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ, đánh giá toàn diện các mặt công tác, những việc làm được và chưa làm được để từ đó nhân rộng những cách thức thực hiện mới, có hiệu quả; phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Trong năm 2018, Khối Thi đua 5 phấn đấu khắc phục hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc thù từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, đảm bảo tính đồng bộ, liên tục, kịp thời phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trong năm 2018; Thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua việc rà soát các thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ, đảm bảo kịp thời và chính xác. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thông tin báo cáo, bảo đảm thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời, bảo mật, hiệu quả, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các đơn vị; Các đơn vị trong khối cùng toàn thể cán bộ, công chức, chiến sĩ ra sức thi đua, phối hợp chặt chẽ cùng phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017 và phát triển nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, lập thành tích thi đua hơn nữa trong năm 2018; chủ động xây dựng, tham mưu lãnh đạo các Sở, ngành và của đơn vị triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018 theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, phấn đấu hoàn thành và đạt vượt các chỉ tiêu công tác trên từng lĩnh vực cụ thể.

Các đơn vị trong Khối Thi đua 5 đã thảo luận các vấn đề liên quan đến báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Khối.

 (các đơn vị thảo luận các vấn đề xung quanh nội dung báo cáo)


Đồng chí Huỳnh Thanh Triều, Chánh Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố, Khối trưởng Khối Thi đua 5 tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị đối với các hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Khối Thi đua 5.

Tại cuộc họp các đơn vị đã bình xét thi đua, khen thưởng và suy tôn Văn phòng Thanh tra Thành phố nhận Cờ Thi đua năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Văn phòng Sở Tư pháp Thành phố và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố được đề nghị nhận Giấy khen của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Đồng thời, Văn phòng Thanh tra Thành phố cũng đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2018 cho Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

 

 

(các đơn vị chụp hình lưu niệm sau buổi họp)

 

                                                                                                       Lê Thị Thắm


Số lượt người xem: 970    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm