SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
2
0
8
1
6
Cải cách hành chính 11 Tháng Mười Hai 2017 9:25:00 SA

(TTTP) Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

 

            Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; việc ban hành Chỉ thị đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước, trách nhiệm của người thực thi công vụ, vừa phát huy vai trò giám sát của cơ quan, tổ chức, đoàn thể và Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần thiết thực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn Thanh phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây

 


Số lượt người xem: 1080    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm