SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
2
8
9
Ban quản lý dự án POSCIS/TP. HCM 19 Tháng Mười 2019 6:57:09 SA
(TTTP) Kết quả thi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo  (12/11/2013)
Tải file đính kèm: Đề thi và điểm kết quả
(TTTP) Thanh tra thành phố tổ chức giao lưu trực tuyến với bạn bạn đọc các nội dung liên quan đến việc thực hiện các quy định pháp luật của Luật Khiếu nại  (01/11/2013)
  
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – 2014”, thực hiện kế hoạch số 18/KH-BQLDA ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ban Quản lý dự án – Thanh tra thành phố về triển khai hoạt động 7.3.2 - Tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến trên truyền hình, truyền thanh, internet (cổng thông tin ...
(TTTP) Hội nghị tuyên truyền pháp luật về thanh tra  (12/09/2013)
Cơ chế giám sát dân chủ là một trong các kênh giám sát đối với cán bộ công chức bên cạnh các kênh giám sát thông qua thực thi pháp luật, sự kiểm tra của tổ chức Đảng. Song song đó, việc mở rộng dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là biện pháp phòng ngừa tham nhũng mang lại hiệu quả to lớn. Vì vậy, trong xu ...
(TTTP) Hội nghị tập huấn Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra  (23/08/2013)
Pháp luật thanh tra là một trong những hệ thống pháp luật xương sống trong hoạt động của ngành Thanh tra. Song song đó, việc thực hiện thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra là một nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm được Luật Thanh tra và Nghị định số 86/NĐ-CP xác định, để đánh giá trách nhiệm trong việc thực thi pháp ...
(TTTP) Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (16/08/2013)
Thanh tra nhân dân là hình thức tổ chức giám sát trực tiếp của nhân dân, thể hiện phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hoạt động giám sát của các Ban thanh tra nhân dân đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách, pháp luật và Quy chế dân chủ ở cơ ...
(TTTP) Hội nghị tập huấn 02 chuyên đề “Chứng cứ và đánh giá chứng cứ”; “Việc xác định dấu hiệu cấu thành tội phạm”  (19/07/2013)
Thực hiện kế hoạch số 2A/KH-TTTP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thanh tra thành phố về thực hiện “Ngày pháp luật”, phòng Pháp chế Thanh tra thành phố đã chủ trì tổ chức buổi tập huấn 02 chuyên đề “Chứng cứ và đánh giá chứng cứ” và “Việc xác định dấu hiệu cấu thành tội phạm” cho toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra thành phố vào lúc 14 giờ ngày ...
(TTTP) Hội nghị tập huấn về quản lý dự án, tài chính và mua sắm: đảm bảo cơ sở thuận lợi trong kết thúc thành công Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra”  (09/07/2013)
  
Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra” có ý nghĩa rất quan trọng cả về chính trị và đối ngoại của toàn ngành thanh tra. Thực hiện thành công chương trình không chỉ là cam kết của ngành Thanh tra trước Chính phủ mà còn góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nhà tài trợ và các tổ chức quốc ...
(TTTP) Học tập, chia sẽ kinh nghiệm – một trong những hoạt động góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thanh tra viên Thanh tra thành phố  (02/07/2013)
  
Trong bối cảnh tổng thể của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, để có đủ năng lực thực hiện thành công những nhiệm vụ do Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang và sẽ giao cho cơ quan Thanh tra thành phố thì việc tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề chính là nâng cao ...
(TTTP) Tuyên truyền, Tập huấn - Khâu đầu tiên của quy trình tổ chức thực hiện pháp luật  (10/06/2013)
Để pháp luật đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là giúp cho mọi người hiểu, biết pháp luật mà còn phải tạo được lòng tin pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật. Lòng tin pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật là nền tảng cho việc thực hiện pháp luật một cách tự giác, nhờ đó làm cho pháp luật bớt đi tính cưỡng chế. Đồng thời, việc nắm ...
(TTTP) Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học và ngoại ngữ (hoạt động 5.1.5 – đầu ra 5.5 về Tổ chức bồi dưỡng giảng viên và các lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, thanh tra viên được thiết kế và thực hiện).  (08/05/2013)
Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2014” (gọi tắt là Dự án POSCIS) đã được triển khai hơn 2/3 chặng đường. Tuy chỉ còn một chặng cuối nhưng đây là chặng đường quan trọng nhất với sự tập trung thực hiện những đầu ra đem lại sản phẩm chiến lược mà trong đó việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, thanh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm