SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
1
9
3
6
9
Thanh tra kinh tế xã hội 18 Tháng Năm 2018 3:10:00 CH

(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp

 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 103/QĐ-TTTP-P7 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc Thanh tra trách nhiệm Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất đối với công tác sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2016 - 2017

 

Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Phó Trưởng phòng, phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng -Trưởng đoàn.

 

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định đoàn thanh tra.

 

Thời kỳ thanh tra: năm 2016 và năm 2017.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 104/QĐ-TTTP-P7 ngày 14 tháng 5 năm 2018.


Số lượt người xem: 444    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm