SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
5
1
3
7
6
9
Thanh tra kinh tế xã hội 13 Tháng Tư 2018 3:35:00 CH

(TTTP) Công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng tại Sở Du lịch

 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017. Ngày 13 tháng 04 năm 2018, Thanh tra Thành phố công bố Quyết định Thanh tra số 73/QĐ-TTTP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra Thành phố về việc Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong 07 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thanh phố lần thứ X; việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch.

 

Ông Nguyễn Huỳnh Thiết Trung, Phó Trưởng phòng, phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3-Trưởng đoàn.

 

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định đoàn thanh tra.

 

Thời kỳ thanh tra: năm 2016 và năm 2017.

 

Ông Phan Tường Long - Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được giao nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 74/QĐ-TTTP ngày 09 tháng 4 năm 2018.

 

Số lượt người xem: 311    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm