SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
2
0
8
2
6
Cải cách hành chính 27 Tháng Bảy 2018 3:10:00 CH

(TTTP) Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ;

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

          Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Thanh tra Thành phố Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ,

          Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2018, Thanh tra Thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ (đợt 1) cho đối tượng là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến việc triển khai thực hiện quy định trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ tại các đơn vị.

         

Hội nghị thu hút sự tham dự của gần 100 lượt người, bao gồm lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chuyên viên, công chức phụ trách (bao gồm: Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng, Nội vụ,...) của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

         

 

          Đồng chí Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Thành phố, báo cáo viên của Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng, cần thiết để các phòng, ban tham mưu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của người thủ trưởng, góp phần đạt được mục tiêu cải cách hành chính đã đề ra./.

 

 

 


Số lượt người xem: 226    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm