SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
7
7
1
9
Tin tức sự kiện 06 Tháng Chín 2011 10:55:00 SA

(TTTP) Hướng dẫn Quy trình tiếp công dân: Thủ trưởng cơ quan hành chính phải trực tiếp tiếp công dân

 

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 07/2011/TT hướng dẫn về trình tự, thủ tục tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo ( KNTC ) tại các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm tiếp người KN, tiếp người tố cáo, tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, tiếp đại diện nhiều người KNTC, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, KN của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan.

Mục đích của việc tiếp công dân là tiếp nhận KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước để xem xét, ra quyết định giải quyết KN, kết luận việc giải quyết tố cáo, quyết định xử lý tố cáo và trả lời cho công dân biết theo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền pháp luật về KNTC cho công dân.

Theo đó, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì giao cho cấp phó tiếp và thông báo công khai cho công dân biết. Khi tiếp công dân, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc KNTC cho công dân, nếu chưa trả lời ngay được thì phải thông báo rõ thời gian giải quyết và thời gian trả lời cho công dân.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2011.

 

Tiếp công dân tại UBND quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

 

Ngô Quang Tâm

 

 


Số lượt người xem: 4465    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm