SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
0
0
3
5
8
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười Hai 2011 7:30:00 CH

(TTTP) Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy: Các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã có chuyển biến tích cực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

  

 

    Trong những ngày cuối năm, Đoàn công tác của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có các buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh ...Mặc dù rất bận rộn với công việc của ngành nhưng Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy vẫn dành riêng cho Phóng viên Báo Thanh tra một cuộc trao đổi xung quanh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC ) tại khu vực phía Nam.

 

- Phóng viên: Thưa đồng chí Phó Tổng Thanh tra, trong năm 2011, các tỉnh, thành phố phía Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết KNTC và giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, xin đồng chí đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại.

       - Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy:  Khu vực 20 tỉnh, thành phố phía Nam là địa bàn trọng điểm, có nhiều vấn đề cần phải tập trung trong giải quyết KNTC; đặc biệt là sau khi Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp thì tiếp đến là việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nên cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung xử lý một khối lượng công việc rất lớn; trong đó có việc giải quyết đơn thư để ổn định tình hình phục vụ tốt cho công tác bầu cử, nhất là việc giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến nhân sự bầu cử.

        Nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể các tỉnh trong khu vực đã vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết đơn thư ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; đồng thời các cơ quan tham như: Thanh tra, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính...có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cho lãnh đạo cùng cấp giải quyết kịp thời, khách quan, đúng quy định các vụ việc KNTC trện địa bàn; các cơ quan thông tin báo chí đã phản ánh kịp thời, định hướng dư luận, tạo tiếng nói đồng thuận trong nhân dân, giúp chính quyền trong việc giải quyết các vụ việc KNTC; nên các địa phương đã giải quyết cơ bản các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, theo đúng thẩm quyền góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt cho công tác bầu cử; nhiều tỉnh giải quyết KNTC đạt tỷ lệ cao như tỉnh Bình Phước đạt 94,3%, Bình  Dương đạt 90,97%, Sóc Trăng đạt 90,4%, TP.Cần Thơ đạt 90,2%, TP.Hồ Chí Minh đạt 86,26%....

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết KNTC của một số địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là:

            Một số tỉnh chưa tập trung chỉ đạo giải quyết KN ngay từ cơ sở nên đã xảy ra tình trạng KN vượt cấp, công dân kéo đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các cơ quan Trung ương; còn có những vụ việc giải quyết chưa thấu tình, đạt lý; cùng 1 vụ việc phải giải quyết đi giải quyết lại nhiều lần; việc rà soát các vụ việc KN tồn đọng, kéo dài một số tỉnh làm chưa triệt để; công tác vận động, tuyên truyền, giải thích của các đoàn thể chưa thường xuyên, nhất là những đoàn thể có đoàn viên, hội viên khiếu kiện kéo dài, không chấp hành quyết định giải quyết đúng của cơ quan có thẩm quyền; việc thực hiện các quyết định giải quyết KN và xử lý tố cáo ở một số nơi chưa đầy đủ, chưa kịp thời đã giảm đi hiệu quả, hiệu lực của công tác giải quyết KNTC và cũng là một trong những nguyên nhân đẫ đến tiếp khiếu, tiếp tố.

        Phóng viên: Để tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết KNTC- nhất là khiếu nại đông người, năm 2012, các địa phương trong khu vực cần tập trung vào những vấn đề gì để tạo ra bước đột phá cần thiết ?

-                      Phó Tổng thanh tra Lê Thị Thủy:

  Để tiếp tục làm tốt hơn nữ công tác giải quyết KNRTC các địa phương phải:

     -Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09- CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thông báo Kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết KNTC trong tình hình hiện nay và huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giải quyết KNTC;

     - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết KNTC và gắn kết quả giải quyết KNTC với việc bình xét thi đua khen thưởng, coi đây là một trong những tiêu chí trong đánh giá xếp loại khen thưởng hàng năm của địa phương, đơn vị và người đứng đầu;

     -  Các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là thanh tra phải phân công, bố trí cán bộ bám địa bàn, khi có vụ viêc xảy ra phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời, khi được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết phải kiểm tra, xác minh khách quan, trung thực, đảm bảo đúng pháp luật, có lý có tình để kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết dứt điểm vụ việc.

        Đồng thời, phải phát huy vai trò giám sát của HĐND, của Mặt trận Tổ quốc và sự  phối hợp tham gia giải quyết KNTC của Hội Nông dân theo Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; coi trọng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, làng nghĩa xóm, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

- Phóng viên: Sau một năm trực tiếp phụ trách Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực III (Cuc III), Phó Tổng Thanh tra có cảm nhận và ấn tượng như thế nào về con người ở vùng đất phương Nam?

 - Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy:

     Tôi thấy  con người ở vùng đất phương Nam trong công việc: rất quan tâm và có trách nhiệm, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC, nên đã giải quyết cơ bản các vụ việc thuộc thẩm quyền, tình hình khiếu kiện các tỉnh trong khu vực có nhiều chuyển biến tích cực: số lượt tiếp công dân, số đơn thư và số vụ việc ở hầu hết 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đều giảm so với năm trước; đặc biệt là địa bàn TP.Hồ Chí Minh có nhiều vụ việc phức tạp; nhưng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thanh phố đã vào cuộc nên đã giải quyết các vụ việc KNTC đt tỷ lệ rất cao. Đối với những vụ việc phức tạp kéo dài khi Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì tham mưu giải quyết, thì qua tiếp xúc, làm việc, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm giữa lãnh đạo thành phố và Thanh tra Chính phủ đã tạo được sự thống nhất cao nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc, được dân đồng tình góp phần ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội. Ngoài ra, khi có công dân ở các tỉnh kéo về thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại đông người thì các cơ quan chức năng của thành phố cũng đã phối hợp tốt với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước cùng các địa phương để vận động công dân trở về nơi cư trú.

       Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra rất có tâm huyết, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ và gắn bó với ngành. Còn về tình cảm thì con người của vùng đất phương Nam rất chất phác, chân tình, cầu thị, có sự chia sẻ cao;  qua một năm gắn bó với con người ở vùng đất này, tôi đã hiểu biết được nhiều hơn về điều kiện kinh tế- xã hội và phong cách, lối sống của người dân nơi đây; nếu tiếp tục công việc sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Tôi rất trân trọng và sẽ mãi gìn giữ những tình cảm tốt đẹp của anh em trong ngành, của lãnh đạo và bà con các địa phương trong khu vực đã dành cho tôi khi đến làm việc, công tác.

         - Phóng viên:

Trong năm qua, Báo Thanh tra đã bám sát , phản ánh kịp thời hoạt động của ngành, của các địa phương về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN, theo Phó Tổng Thanh tra, Báo cần phải làm như thế nào để đáp ứng ngày càng cao công tác tuyên truyền của ngành ?

-                      Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy:

       Tôi và ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Báo Thanh tra và tin tưởng rằng Báo Thanh tra sẽ phát huy thành tích đã đạt được của những năm qua; tích cực, chủ động nắm bắt vụ việc, thông qua các bài viết góp phần tuyên truyền, giải thích về pháp luật, giúp độc giả cũng như các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong giải quyết KNTC; phân công phóng viên sâu sát địa bàn, nhất là những địa phương có vụ việc tồn đọng và khiếu kiện đông người, vấn đề nội cộm, dư luận quan tâm để giúp cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có định hướng dư luận nhận thận thức đúng về các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kể cả nội dung KNTC của công dân lẫn kết luận, biện pháp giải quyết của các cấp chính quyền.

 Bên cạnh đó, Báo cũng cần nêu những gương người tốt, việc tốt trong công tác giải quyết KNTC, động viên và chia sẻ kịp thời những vất vả, khó khăn của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cũng như nỗi bức xúc và oan sai của người dân mà họ phải KNTC đồng thời kiên quyết đấu tranh phê bình những trường hợp có hành vi sai trái, kể cả cán bộ, công chức lẫn người dân khi giải quyết KNTC hay thực hiện quyền KNTC. Quá trình đưa tin, tuyên truyền, Báo cần chú ý là thông tin phải chính xác, khách quan, công tâm, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích.

   Nhân dịp năm mới, tôi chúc Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, viên chức của Báo Thanh tra dồi dào sức khỏe, năng động, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, phấn đấu hoàn thành xuất săc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.

 Phóng viên: Xin cảm ơn dồng chí Phó Tổng Thanh tra

 

 

 

     

    Ảnh- Phó Tổng Thanh tra Lê Thụ Thủy trả lời phỏng vấn Phóng viên Báo Thanh tra

Ngô Quang Tâm thực hiện

 

 


Số lượt người xem: 7883    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm