SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
2
8
3
1
0
Tin tức sự kiện 23 Tháng Sáu 2015 8:10:00 SA

(TTTP) Trình phê duyệt hồ sơ quyết toán vốn đầu tư XDCB

 

 

 

                                                Kính gửi:     -    Sở Tài chính;

 -    Phòng Quản lý Tài chính Đầu tư Sửa chữa.

 

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Ban quản lý dự án Xây dựng mới Trụ sở Thanh tra thành phố trình Sở Tài chính xem xét phê duyệt sồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình dự án “Xây dựng mới Trụ sở Thanh tra thành phố tại số 13 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3”, với các nội dung như sau:

1.Tổng vốn đầu tư công trình theo dự toán được duyệt: 49,215,498,000 đồng.

2.Tổng vốn đầu tư đã thực hiện hoàn thành hạng mục công trình: 48,723,319,361 đồng.

Trong đó:

       - Chi phí xây lắp:  39,703,087,157 đồng;

       - Chi phí thiết bị:    5,428,223,813 đồng;

       - Chi phí QLDA:        793,198,280 đồng;

       - Chi phí TVĐT:      2,375,088,442 đồng;

       - Chi phí khác:          423,721,669 đồng;

3. Tổng kinh phí đề nghị quyết toán: 48,723,319,361 đồng.

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, ba trăm mười chín ngàn, ba trăm sáu mươi một đồng.

4.Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách nhà nước cấp.

Thanh tra thành phố đề nghị Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các hạng mục xây dựng công trình trên./.

PX Bao

 


Số lượt người xem: 2354    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm